Flersprogede børn

Vandpytten rummer flere børn som først møder det danske sprog i børnehuset, derfor findes et ekstra tilbud i form af en to-sprogspædagog fra to-sprogsteamet i Lyngby-Taarbæk kommune. Målet er, at støtte integration og at styrke tilegnelsen af det danske sprog.

To-sprogspædagogen kommer i Vandpytten efter aftale med pædagogerne.

Om det enkelte barn har ekstra støttebehov, vurderes af to-sprogspædagogen i samarbejde med stuepædagogen og med udgangspunkt i det tilgængelige sprogvurderingsmateriale.
Et støttebehov kan enten foregå i Sproghuset eller i Sproggruppen. Begge tilbud har typisk et 10 ugers forløb, to gange ugentligt i formiddagstimerne. Herefter er barnet tilbage i Vandpytten.

To-sprogpædagogen er som udgangspunkt altid med i de faste forældrekonsultationer og kan tage initiativ til ekstra samtaler. En del af samtalen vil gå til vejledning af forældrene i forhold til deres barns sproglige udvikling.

Sprogarbejdet tilrettelægges ud fra det enkelte barns handleplan. Generelt arbejdes meget med eventyr, fortælling og oplæsning, hvortil bl.a sprogkufferterne anvendes. Desuden synger vi en del, ofte ledsaget af rytmeinstrumenter eller leger sanglege.

Efter en sprogvurdering inviteres forældrene til en samtale, hvor vuderingen vil blive gennemgået. En del af sprogvurderingen består af anbefalinger til både pædagoger og forældre, da det forventes, at forældrene også tager ansvar for deres barns dansksproglige udvikling.

Nedenstående link henviser til Lyngby-Tårbæk kommunes hjemmeside, hvor det er muligt, at se en lille film om hvordan forældre kan understøtte deres barns sproglige udvikling. Filmen er oversat til flere sprog.