Sprog og litteratur

Sprog og litteratur

I Vandpytten har vi valgt at have et helt særligt fokus på børns sproglige udvikling.

Sproget skaber vores virkelighed, fordi vi gennem kommunikation skaber enighed om vores omverden. Sproget er kulturbærende og sproget er den streng mellem mennesker, der udvikler og vedligeholder vores relationelle sociale liv og vores fællesskabsskabelse.

Sproget er en forudsætning for at kunne tilegne os den læring vi møder gennem hele vores liv og som dermed bidrager til at danne os som hele mennesker.

Sproget kan nedbryde grænser og øge forståelsen og respekten for menneskers forskellighed så mangfoldigheden kan trives!

Derfor er det afgørende, at Vandpyttens børn møder et sprogligt udviklende og stimulerede læringsmiljø, hvor vi understøtter børnenes forskellige forudsætninger for at udvikle deres sproglige kompetencer.

I Vandpytten skal børnene præsenteres for bl.a.:

- omgangstone

- ordforråd, vi hæver overliggeren.

- møde bogstaver og tal og lære at se forskellen

- symbolsprog, f.eks. færdselstavler, logoer, henvisningsskilte osv

- artefakter, hvordan ses det i institutionen at sproget er i fokus!

- kropssprog

- billedsprog

- litteratur

- dialogisk læsning

- konkreter

- rim og remser

- skriftsprog

- sange og sanglege, nye og gamle

- andre kulturers sprog og skriftformer

Midler:

- bøger, både klassisk børnelitteratur, eventyr og nyere børnelitteratur.

- Ipads, her kan børnene bl.a. lave bøger selv og indtale tekst til billeder.

- Vidensbrønd

- sprogkassen, her kan vi også udvikle vores egne sprogkasser, som er relateret til forskellige aldersgrupper

- begrebskufferter/sangposer/

- legeskrivning

- teaterkostymer, hånddukker

- forældreinddragelse, f.eks. bogcafeen

Handleplaner.

- morgensamlinger med faste strukturerede sproglige forløb. Opmærksomhed på stemningen omkring samlingen og børnegruppens størrelse og alder.

- projektarbejde med temaer og med tid til fordybelse, relateret til f.eks. årstiderne, dyr osv

- eventyr, læst op af voksne, genfortalt af børn, spillet som teater, malet og tegnet

- når vi har fokus på skrift, så kan vi lave bogstaver i trylledej, ler, af bøjelige birkegrene, maling, gipsaftryk i f.eks. sandkassen, kan vores egen krop danne et bogstav eller tal osv

- højtlæsning til frugt om eftermiddagen.

Succeskriterier!

- Vandpyttens børn har et større ordforråd end jævnaldrende

- Vandpyttens børn kender alfabetet

- Vandpyttens børn kan skrive X antal ord

- Vandpyttens børn kender og kan genfortælle X antal eventyr

- Vandpyttens børn kender og kan genfortælle X antal klassiske børnebøger

- Vandpyttens børn kan rime og fremsige remser

- Vandpyttens børn har ikke brug for en særlig sproglig indsats når de starter i skole