Vandpyttens værdigrundlag

Vandpyttens børn skal rustes til at møde fremtiden som er svært forudsigelig. De skal vokse op som:

 

  •  demokratiske
  • livsduelige
  • empatiske
  • selvstændige
  • integrerede
  • selvhjulpne
  • trygge

- børn, som kan mestre deres eget liv. Dermed vil de, som voksne, opleve sig selv som værdifulde, både for sig selv, for en livspartner og for samfundet.

Dette kræver tydelige og ansvarlige pædagoger og forældre som samarbejder om, at skabe og understøtte god trivsel - fungerer som gode ansvarlige rollemodeller og som har en oprigtig interesse i, samt et ressourcesyn på, vores kulturelle mangfoldighed og forskelle.