Forældremøde og valg til forældrebestyrelsen

Hvert år, i 2. kvartal, indkalder vi til et forældremøde.

Vi starter i vores fællesrum hvor I får diverse informationer fra Vandpytten og nyheder fra Lyngby-Tårbæk kommune. Så afholder vi valg til forældrebestyrelsen og derefter går pædagoger og forældre hen på hver sin stue, hvor pædagogerne vil fortælle om dagligdagen, nye tiltag og projekter. 

Vi afholder mødet fra kl. 16.00 - 18.00 mens børnene bliver passet på legepladsen og der vil blive serveret noget let, inden turen går hjemad til aftensmåltidet.