Jeres barn starter

Når jeres barn har fået tilbudt plads i Børnehuset Vandpytten fra pladsanvisningen i Lyngby-Tårbæk kommune, så skal I ringe til både pladsanvisningen og Vandpytten, for at sige ja tak til pladsen.

Herefter vil I blive kontaktet af en pædagog fra Vandpytten, som vil invitere til et møde om jeres barns opstart. Vi foretrækker at vores første møde, foregår hjemme hos jer, i barnets trygge rammer. Til mødet vil der kunne deltage en tolk, hvis det skønnes nødvendigt.

På mødet aftales det hvordan de første dage skal foregå i hhv vuggestuen og børnehaven og I har mulighed for, at stille alle de spørgsmål I sikkert har til en pædagogisk hverdag i et dagtilbud.

Efter cirka tre måneder vil vi invitere jer til en opstartssamtale, hvor vi taler om, hvordan det går med jeres barn og måske har I supplerende oplysninger eller spørgsmål, som vi har god tid til at vende.