Højkvalitetsguide

I nedenstående link kan man læse Lyngby-Tårbæk kommunes vurdering af Højkvalitet i dagtilbud og betydningen af dette i forhold til alle børns læring, udvikling og trivsel.

Alle dagtilbud i Lyngby-Tårbæk kommune arbejder med fokus på højkvalitet.

http://laerkereden.ltk.dk/FrontEnd.aspx?id=1299470